Test för att identifiera svår förlossningsrädsla hos gravida kvinnor

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För att beforska förlossningsrädsla behöver man först komma överens om vad tillståndet innebär och innefattar. Det vore önskvärt med en internationell konsensus avseende kriterier för hur förlossningsrädsla ska definieras för forskning och kliniska bedömningar. Det behövs även fler studier som utvärderar bedömningsinstrument, som till exempel specifika skalor eller diagnostiska intervjuer.

 Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 322. ISBN 978-91-88437-66-2. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här