Skleroserande injektionsterapi vid kronisk akillestendinopati

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Skleroserande injektionsterapi vid kronisk akillestendinopati

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Ytterligare studier behövs och särskild hänsyn bör tas till patienters ingångssmärta. Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Skleroserande injektionsterapi vid kronisk akillestendinopati [The effect of sclerotherapy on chronic Achilles tendinopathy]. Örebro: HTA-enheten CAMTÖ; 2020. HTA-rapport 2020:36. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här