Screening för testikelcancer genom regelbunden självundersökning av testiklar bland symtomfria män

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Självundersökning av testiklar bland symtomfria män – uppdatering av en tidigare HTA-rapport. Örebro: Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro (CAMTÖ); 2023.HTA-rapport 2023: 55 Läs rapporten.

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Evidenskartläggning som visar på kunskapsluckan

Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG). Testicular cancer. Does routine screening for men aged 16 years and older lead to better treatment outcomes? IQWiG Reports - Commission No. HT18-01. 2020. Läs rapporten

 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: