Samband mellan andelen legitimerade sjuksköterskor (skill-mix) i sjukhusvårdteamet, och patientrisk för död, fallolyckor eller trycksår

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se Kapitel 14. Future perspectives i rapporten.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Carlström E, Dahlborg E, Jonsdottir I, Sjöland H, Ulin K, Wolf A, Eriksson M, Svanberg T, Petzold M, Sandman L, Svensson M, Wallerstedt SM, Wartenberg C, Sjövall H. Is there an association between the proportion of registered nurses (skill-mix) in the hospital health care team, and patient mortality or risk for falls or pressure ulcers? [Finns det ett samband mellan andelen legitimerade sjuksköterskor (skill-mix) i sjukhusvårdteamet, och patientrisk för död, fall eller trycksår?]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2020. Regional activity based HTA 2020:118. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här