Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

SBU:s upplysningstjänst identifierade elva primärstudier, för dessa har inte risken för bias bedömts. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsen. Interventioner för att förebygga och hantera föräldrars konflikter och tvister kring vårdnad, boende och umgänge. En systematisk översikt om effekter. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011. Artikelnr 2011-6-32. Mer om översikten

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU:s upplysningstjänst ut202112. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här