Regelbunden fysisk träning vid inflammatorisk reumatisk sjukdom (RA, PsA och axSpA) avseende sjukdomsaktivitet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än det som anges ovan, finns minst låg tillförlitlighet hos resultatet, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021. Läs riktlinjerna (rad R2:5)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021. Läs riktlinjerna (rad R2.5)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här