pVAD med en impellerpump (Impella CP) jämfört med en Intra Aortic Balloon Pump, IABP pVAD hos vuxna patienter med kardiogen chock avseende dödlighet, vårdtid, hjärtfunktion, njurfunktion och hälsorelaterad livskvalitet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Den sammanvägda bedömningen är att Impella CP har en större risk för komplikationer i förhållande till annan pVAD-behandling vid kardiogen chock. Tillförlitligheten av evidensen för allvarliga komplikationer är begränsad (GRADE ⊕⊕◯◯). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Impellerpump vid kardiogen chock. Health Technology Assessment (HTA). Region Skåne, HTA Skåne; 2020. Rapport. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här