PUVA vid svårbehandlad psoriasis med otillräcklig effekt av annan behandling

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndets svårighetsgrad är stor till mycket stor. Åtgärden har stor effekt på svårbehandlad psoriasis med otillräcklig effekt av annan behandling. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärdens effekt har stöd i beprövad erfarenhet som tagits fram genom ett systematiskt konsensusförfarande. Kommentar: Lång klinisk erfarenhet. Läs riktlinjen, rad 9

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 278. ISBN 978-91-88437-20-4. Läs rapporten

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, 2019, Rad 9.  Läs riktlinjen

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: