Preoperativ klorhexidintvätt jämfört med tvätt med placebo vid ren kirurgi avseende mortalitet, implantatinfektion, sepsis, reintervention och vårdtid

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Avseende sårinfektion (SSI) skulle tvätt med klorhexidinglukonat (CHX) jämfört med placebotvätt kunna resultera i måttlig minskning till en lätt ökning i SSI-frekvens efter olika typer av rena operationer (GRADE ⊕⊕◯◯). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Jivegård L, Petzold M, Stadig I, Svanberg T, Sjögren P. Update: Chlorhexidine wash prior to clean surgical procedures [Uppdaterad: Preoperativ klorhexidintvätt]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2020. Regional activity-based HTA 2020:113. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: