Personanpassad återkoppling utan normativ komponent riktad till vuxna spelare jämfört med ingen åtgärd avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det fanns ett visst stöd för att återkoppling utan normativ komponent kan minska antalet speldagar (GRADE Låg tillförlitlighet). Läs rapporten 

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Att förebygga problem med spel om pengar: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 299.  Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här