Perifert inlagd central venkateter (PICC) jämfört med centralt inlagd central venkateter (CICC) avseende mortalitet, livskvalitet, patientnöjdhet/patienttillfredsställelse, funktionsduglighet och lyckad inläggningsfrekvens

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Angående symtomatisk kateterrelaterad trombos föreligger vid sammanvägning av studier en ökad risk bland patienter som fått PICC jämfört med CICC (GRADE ⊕⊕◯◯). Angående kateterrelaterad sepsis har ingen skillnad mellan PICC och CICC kunnat påvisas vid sammanvägning av studier (GRADE ⊕⊕◯◯). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

HTA-rapport avseende perifert inlagd central venkateter [Peripherally inserted central venous catheter – systematic review and meta-analysis]. Örebro: HTA-enheten Camtö; 2021. HTA-rapport 2021:40. Mer om översikten 

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Perifert inlagd central venkateter (PICC). Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU Alert-rapport 2011-08. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: