Osseointegrerade armproteser med och utan neuromuskulär kontroll

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Sassu P, Granberg H, Bernhardsson S, Lindström AC, Magnusson K, Nachemson A, Stadig I, Wartenberg. Osseointegrated upper limb prostheses with and without neuromuscular control: benefits and risks [Osseointegrerade armproteser med och utan neuromuskulär kontroll: nytta och risker]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2022. Regional activity-based HTA 2022:132. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här