Operation < 24 timmar jämfört med operation > 24 timmar från ankomst till sjukhus för höftfrakturpatienter som behandlas med antikoagulantia eller trombocythämmare och som ska opereras akut

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Metodrådet Stockholm–Gotland. Anestesiformer och tidsramar vid akut operation för höftfraktur hos patienter med blodförtunnande behandling. Stockholm: Region Stockholm; 2021. HTA 2021:61. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: