Musikintervention till vuxna intensivvårdspatienter avseende andningsfrekvens, temperatur, syresättning, smärta, sömn, sederingsgrad, läkemedelsåtgång och patientnöjdhet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst låg tillförlitlighet hos resultatet, se rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

HTA syd. Musikintervention till vuxna intensivvårdspatienter [Music intervention for adult intensive care patients]. Lund: Region Skåne; 2022. Rapport 2022:5. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: