MR-guidad strålbehandling av patienter med cancer i thorax, abdomen, pelvis eller huvud och hals avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tekniken kan möjligen vara associerad med en högre andel behandlingstillfällen där den planerade täckningen av det avsedda tumörområdet uppnås. Den nya tekniken kan även vara associerad med färre behandlingstillfällen där exponeringsgränser för intilliggande organ överskrids (Låg tillförlitlighet, GRADE ⊕⊕◯◯). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Petruson K, Rylander H, Strandell A, Svanberg T, Svensson M, Wartenberg C. Magnetic resonance image-guided radiotherapy in patients with cancer in thorax, abdomen, pelvis or head and neck [MR-guidad strålbehandling av patienter med cancer i thorax, abdomen, pelvis eller huvud och hals]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2020. Regional activity based HTA 2020:116. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: