Medicinsk fotvård vid svår psoriasis på fötterna

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Medicinsk fotvård vid svår psoriasis på fötterna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor effekt på aktivitetsförmåga och förbättrar den upplevda livskvaliteten. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Läs riktlinjen, rad 37

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, 2019, Rad 37. Läs riktlinjen

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: