Ljusbehandling med UV-B vid medelsvår och svår psoriasis

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Ljusbehandling med UV-B vid medelsvår och svår psoriasis

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor effekt på sjukdomsaktivitet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd av beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Kommentar: Den kliniska erfarenheten av åtgärden är lång. Läs riktlinjen, rad 7

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU-rapport nr 278. ISBN 978-91-88437-20-4. Läs rapporten

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, 2019, Rad 7. Läs riktlinjen

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: