Lågaffektivt bemötande inom socialtjänstens öppenvård eller inom social dygnsvård för barn och unga (7–18 år) med utagerande beteende

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Primärstudier med kontrollgrupp. Läs mer här

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst. SBU. Lågaffektivt bemötande för unga med utagerande beteende. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst ut202030. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här