Klopidogrel jämfört med tikagrelor vid dubbel trombocythämning för vuxna patienter (över 18 år) som vårdats för akut koronart syndrom avseende återinläggning på sjukhus och hälsorelaterad livskvalitet

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Från ”Konklusion” enligt rapportens populärvetenskapliga sammanfattning:

Klopidogrel, för minst 18 år gamla patienter som vårdats för akut koronart syndrom, är troligen något sämre än tikagrelor för att förebygga hjärtinfarkt och att förhindra att blodflödet i stenten täpps till. På biverkningssidan är behandling med klopidogrel förknippat med lägre risk för andnöd och blödningar som behöver åtgärdas i sjukvården. Klopidogrel verkar kunna vara något sämre än tikagrelor för att förebygga dödsfall, inklusive de som är hjärt/kärlrelaterade, men när små studier utan dödsfall exkluderas syns ingen sådan skillnad. Klopidogrel verkar kunna vara förknippat med något lägre risk för mycket allvarliga blödningar, men ingen sådan skillnad syns när även små studier utan denna typ av blödningar inkluderas. Se evidensgraderingen enligt GRADE i rapporten.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Myredal A, Bergh N, Liljegren A, Nivedahl P, Sjövall H, Stadig I, Svensson M, Wartenberg C, Zarin S, Wallerstedt SM. [Klopidogrel jämfört med tikagrelor för patienter som vårdats för akut koronart syndrom] Clopidogrel versus ticagrelor as part of dual antiplatelet therapy for patients with acute coronary syndrome. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2021. Regional activity-based HTA 2021:123. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: