Klinisk undersökning med eller utan score och kompletterande ultraljud med färgdoppler vid akuta skrotala symtom avseende mortalitet, fertilitet i vuxen ålder, missade testikeltorsioner och andelen negativa skrotala explorationer

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Genomgång av litteraturen visar att det saknas studier som undersöker den direkta patientnyttan av att den kliniska undersökningen av patienter med akuta skrotala symtom kompletteras med ultraljud skrotum. Litteraturen visar emellertid att precisionen, sensitivitet och specificitet, för såväl ultraljud som en klinisk score att diagnostisera testikeltorsion är hög. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Ultraljud vid akuta skrotala symptom – kan antalet skrotala explorationer minska? Health Technology Assessment (HTA). Region Skåne, HTA Skåne; 2019. Rapport. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här