Igångsättning av förlossning vid 41 fullgångna graviditetsveckor jämfört med 42 fullgångna graviditetsveckor avseende ett flertal utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

En strategi med induktion vid 41 fulla veckor jämfört med exspektans och induktion vid 42 fulla veckors graviditetslängd skulle kunna minska frekvensen intrauterin fosterdöd/neonatal död, men storleksordningen på minskningen är osäker (poolad Peto odds ratio 0,20; 95% KI 0,06 till 0,70; GRADE ⊕⊕◯◯), skulle kunna resultera i att frekvensen av ett kompositutfall inkluderande intrauterin fosterdöd/neonatal död och neonatal sjuklighet ökar eller minskar måttligt eller resulterar i liten eller ingen skillnad (poolad RR 0,78; 95% KI 0,40 till 1,52; GRADE ⊕⊕◯◯), minskar troligen frekvensen av inläggningar på neonatal vårdavdelning (poolad RR 0.79; 95% KI 0.63 to 0.99; GRADE ⊕⊕⊕◯), resulterar i liten eller ingen skillnad i frekvensen kejsarsnitt, operativ vaginal förlossning och postpartumblödning (GRADE ⊕⊕⊕⊕), samt resulterar troligen i liten eller ingen skillnad vad gäller bäckenbottenbristningar grad 3-4 (GRADE ⊕⊕⊕◯). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Alkmark M, Berglin L, Dencker A, Elden H, Hagberg H, Karlsson E-K, Strandell A, Svanberg T, Svensson M, Wennerholm U-B, Wessberg A, Jivegård L. Induction of labour at 41 or 42 weeks of gestation [Igångsättning av förlossning vid 41 eller 42 fullgångna graviditetsveckor]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2020. Regional activity based HTA 2020:111. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: