Heminduktion jämfört med igångsättning av förlossning på sjukhus vid lågriskgraviditet avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se rapporten, Kapitel 15. Future perspectives.

Vad finns?

Det finns ett vetenskapligt stöd för några utfall: Behov av andningsstöd, infektion i nyföddhetsperioden, tid från igångsättning till förlossning, förlossningssätt, instrumentell förlossning, oassisterad vaginal förlossning, vårdtid, patientnöjdhet (låg tillförlitlighet, GRADE ⊕⊕◯◯). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Berglin L, Berter B, Carlsson Y, Elden H, Karlsson EK, Sangskär H, Sengpiel V, Sjögren P, Svanberg T, Strandell A. Safety and effectiveness of outpatient compared with inpatient induction of labour in singleton uncomplicated pregnancies [Säkerhet och effektivitet vid heminduktion jämfört med igångsättning av förlossning på sjukhus]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2020. Regional activity based HTA 2020:117. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här