Heltäckande hårskydd jämfört med en icke heltäckande mössa eller inget hårskydd för operationspersonalen vid operationer som genomförs på en operationsavdelning med snitt genom intakt hud

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Ricksten M, Andreasson P, Blondeau H, Houltz E, Petzold M, Sjögren P, Stadig I, Svanberg T, Svensson M, Thornell A, Jivegård L. Does headgear type used by the operating room staff affect postoperative surgical site infection rate? [Påverkar typen av operationsmössor som bärs av operationspersonalen frekvensen av postoperativ sårinfektion?]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2020. HTA report 2020:120. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här