Glukokortikoider till barn med plötsligt debuterande tvångssymtom/begränsningar i matintag i kombination med minst två neuropsykiatriska symtom men utan påvisad neurologisk eller medicinsk sjukdom (PANS/PANDAS) avseende hälsorelaterad livskvalitet, funktionsnivå och symtom

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se rapporten, Kapitel 10. Ethical aspects och Kapitel 13. Discussion (avsnittet Implications for research).

Vad finns?

Från Kapitel 2. Populärvetenskaplig sammanfattning:

Komplikationer beskrevs i tre randomiserade studier och i två tvärsnittsstudier. De biverkningar som rapporterats i dessa stämmer väl överens med tidigare kända biverkningar av de aktuella läkemedlen. Avseende inflammationsdämpande läkemedel redovisades mag- och njurbiverkningar för cyklooxygenashämmare respektive psykiska biverkningar, viktuppgång och Cushing-symtom för steroider. Se rapporten för evidensgradering enligt GRADE.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Johnson M, Ehlers S, Fernell E, Hajjari P, Svanberg T, Svensson, M, Vikberg Adania U, Wartenberg C, Wallerstedt SM. Anti-inflammatory, antibiotic and immunomodulatory treatment in children with symptoms corresponding to the research condition PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) [Behandling mot en förmodad hjärninflammation utan påvisad neurologisk eller medicinsk sjukdom hos barn med plötsligt debuterande tvångssymtom/begränsningar i matintag i kombination med minst två neuropsykiatriska symtom (”PANS”)]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum: 2020; Regional activity based HTA 2020:115. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här