Exspiratorisk muskelstyrketräning (EMST) utförd med träningshjälpmedel för personer med Multipel skleros (MS)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Georg Lohse, Alexandra Snellman, Petros Nousios. Effekt av exspiratorisk muskelstyrketräning med hjälpmedel vid Parkinsons sjukdom och multipel skleros. Örebro: HTA-enheten Camtö; 2022. HTA-rapport 2022:50. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här