Esketamin som tillägg till antidepressivt läkemedel vid medelsvår till svår, behandlingsresistent, egentlig depression hos vuxna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Direkta jämförelser med nu tillgänglig behandling av be-handlingsresistent depression saknas, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (översyn 2020). Läs riktlinjerna (rad 79)

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall finns minst begränsat vetenskapligt underlag, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (översyn 2020). Läs riktlinjerna (rad 79)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Informationen är hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom (översyn 2020). Läs riktlinjerna (rad 79)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: