Endovaskulärt jämfört med kirurgiskt anlagd arterio-venös fistel för hemodialys

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Se Kapitel 14. Future perspectives i rapporten.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Mihovilovic K, Axelsson TH, Bäckman L, Csernai A, Eliasdottir S, Sjögren P, Svanberg T, Søfteland JM, Jivegård. Efficacy and safety of endovascular versus surgical arterio-venous fistula creation for hemodialysis [Effektivitet och säkerhet för endovaskulärt jämfört med kirurgiskt anlagd arterio-venös fistel för hemodialys]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTA-centrum; 2021. Regional activity based HTA 2021:122. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: