Egenövningar med vaginalstavar i olika storlekar vid provocerad vulvodyni med spänning, smärta och nedsatt funktion i bäckenbottens muskler

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Rekommendationsgruppen gjorde bedömningen och tillägget att åtgärden inte är aktuell för alla patienter men att den kan ha effekt för vissa. Läs riktlinjen, rad 9b

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Evidenskartläggning som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni, 2022, Rad 9b. Läs riktlinjen

Läs kunskapsunderlag, rad 1–15

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här