Dynamisk ortos vid isolerad bakre korsbandsskada (PCL)

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Dynamisk ortos vid isolerad bakre korsbandsskada (PCL)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det saknas RCT-studier som jämfört effekten av dynamisk ortosbehandling med annan konservativ behandling hos patienter med akuta isolerade PCL-skador grad I-II

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Effekt av behandling med dynamisk ortos vid isolerad bakre korsbandsskada grad I-II: Örebro: Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro (Camtö); 2023. HTA-rapport 2023:58 Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: