CBCL (Child Behaviour Check List) för att beskriva problem och social kompetens hos barn och ungdomar med psykisk problematik

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Det finns en äldre systematisk översikt avseende CBCL för etniska minoriteter. Det behövs en uppdaterad systematisk översikt för hela populationen barn och unga, inte enbart för etniska minoriteter. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Paalman CH, Terwee CB, Jansma EP, Jansen LMC. Instruments Measuring Externalizing Mental Health Problems in Immigrant Ethnic Minority Youths: A Systematic Review of Measurement Properties. PLOS ONE. 2013;8(5):e63109. Mer om översikten

Informationen är hämtad från: SBU. Standardiserade bedömningsmetoder i utredningar av barn och unga inom socialtjänsten. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Bereder 344. Mer om rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här