Cardiac Contractility Modulation device-behandling vid hjärtsvikt avseende sjukhusinläggning för hjärtsvikt, vårdtid, New York Heart Association klass förändring, VO2 max och andra, icke device-relaterade komplikationer (SAE)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det saknas övertygande bevis för att tillägg med CCM-behandling har kliniskt relevant effekt på studerade kardio-pulmonella utfallsmått vid hjärtsvikt. Effekter på utvalda subgrupper med en ejektionsfraktion om 25-40% är kliniskt viktigt att studera i prospektiva studier. Då väsentlig placeboeffekt har setts i studier, och CCM-implantation möjliggör sham-behandling, kan detta med fördel vara en del av prospektiv kommande studiedesign.

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än de som listas ovan finns minst låg tillförlitlighet hos resultatet, se rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

HTA Syd. Cardiac Contractility Modulation device-behandling vid hjärtsvikt [Cardiac Contractility Modulation device treatment in heart failure]. Lund: Region Skåne; 2022. Rapport 2022:6. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: