Buckybehandling vid svårbehandlad lokaliserad psoriasis

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Buckybehandling vid svårbehandlad lokaliserad psoriasis

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Åtgärden har stor effekt på svårbehandlad lokaliserad psoriasis. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Kommentar: Den kliniska erfarenheten av åtgärden är lång. Den totala livsdosen av strålbehandlingen är begränsad. Läs riktlinjen, rad 6.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, 2019, Rad 6. Läs riktlinjen

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: