Bröstreduktionskirurgi, jämfört med ingen kirurgi, hos kvinnor med symtomgivande brösthypertrofi avseende fysisk funktion, arbetsförmåga och sjukfrånvaro

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det finns behov av stora väldesignade RCT:er som utvärderar långtidseffekten av bröstförminskning hos kvinnor med väldefinierad grad av brösthypertrofi med symtom, liksom studier som undersöker kvinnors erfarenhet av att ha genomgått bröstförminskning. Läs rapporten

Vad finns?

Bröstförminskningsoperationer, jämfört med ingen operation, för kvinnor med symtomgivande brösthypertrofi kan resultera i kliniskt relevant förbättring av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) och sexualitetsrelaterade utfall, och minskning av depressions- och ångestsymtom samt smärta (GRADE Låg tillförlitlighet). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Effectiveness and safety of breast reduction surgery, compared with no surgery, in women with symptomatic breast hypertrophy [Effektivitet och säkerhet för bröstreduktionskirurgi hos kvinnor med symtomgivande brösthypertrofi]. Göteborg: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, HTAcentrum: 2021. Regional activity-based HTA 2021:121. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: