Behandling genomförd av ett multiprofessionellt team specialiserat på provocerad vulvodyni vid provocerad vulvodyni

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Socialstyrelsens rekommendationsgrupp gjorde tillägget att åtgärden ökar förutsättningarna för optimerad behandling avseende smärta, dysfunktion av bäckenbottens muskulatur och psykosexuell hälsa. Läs riktlinjen, rad 14a

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni, 2022, Rad 14a. Läs riktlinjen Läs kunskapsunderlag, rad 1–15

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: