Behandling av den smärtsamma slemhinnan runt slidöppningen med smörjregim med olja eller mjukgörande kräm

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Enkel behandling som kan hjälpa många. Få biverkningar. Läs riktlinjen rad 7

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Evidenskartläggning som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni, 2022, Rad 7. Läs riktlinjen.
Läs kunskapsunderlag, rad 1–15

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: