Behandling av bäckenbottens muskler med manuell fysioterapi vid provocerad vulvodyni

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Rekommendationsgruppen gjorde bedömningen och tillägget att åtgärden enligt samlad erfarenhet har effekt. Läs riktlinjen, rad 9c

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid provocerad vulvodyni, 2022, Rad 9c. Läs riktlinjen Läs kunskapsunderlag, rad 1–15

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

 

 

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här