Bariatrisk kirurgi vid lipödem

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Bariatrisk kirurgi vid lipödem

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs jämförande studier av effekterna av olika behandlingsmetoder samt studier av upplevelser och erfarenheter utifrån personen och hälso- och sjukvårdens perspektiv. I framtida behandlingsstudier bör till exempel gruppens försöksdeltagare beskrivas tydligt. Orsaker till att vissa personer inte fullföljer studien bör undersökas. Studierna bör undersöka effekterna på patientnära utfall, till exempel smärta, funktion och livskvalitet. Behandlingsresultaten bör bedömas med standardiserade metoder. Läs rapporten, Kapitel 11, Överväganden för forskning

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Lipödem – dignostik, behandling, upplevelser och erfarenheter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 327. ISBN 978-91-88437-71-6. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här