Romosozumab hos postmenopausala kvinnor med tidigare osteoporosfraktur och uttalat låg bentäthet avseende risk för höftfraktur

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För ett eller flera andra utfall än det som anges ovan, finns minst låg tillförlitlighet hos resultatet, se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2021. Läs riktlinjerna (rad O3.12)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021. Läs riktlinjerna (rad O3.12)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: