Programmets benämning

Good Behaviour Game (GBG)

Typ av insats

Universiell prevention

Programmet i korthet

Good Behaviour Game (GBG) är ett klassrumsbaserat beteendemodifierande program för grundskolans årskurs 1 och 2 som lärare kan använda som komplement till skolans ordinarie kursplan. GBG är i korthet en lek/spel där eleverna delas in i lag som kan vinna priser/belöningar när laget uppvisar prosocialt beteende. GBG går ut på att minska aggressivt och störande beteende, vilka har visat sig utgöra riskfaktorer för senare utveckling av skadligt bruk av tobak, alkohol och narkotika (ANT) samt antisocial personlighetsstörning (ASPD), våldsamt beteende och kriminalitet.

Insats riktad mot

Narkotika, Alkohol, Tobak, Riskfaktor starkt korrelerad till ANT-bruk

Målgrupp

Barn (5-11 år)

Kön

Pojkar/män & Flickor/kvinnor

Arena

Grundskolan

Utförare

Lärare

Beskrivning Utförare

Kompetenskrav Utförare

Lärarna utbildas i GBG genom ett flertal aktiviteter. Första etappen är normalt en tvådagars gruppbaserad träning. Denna följs av en sex timmars booster-session. Förutom gruppbaserad utbildning ges coaching direkt till lärare i klassrummet. GBG-instruktörer ger stöd under hela första skolåret när programmet införs.

Krävs licens för att utföra insatsen?

Tillstånd krävs för att utföra programmet

Visad effekt

Good Behaviour Game kan försena tobaksdebuten och minska tobakskonsumtionen på medellång till lång sikt (3–6 år), men har ingen nämnvärd effekt på alkohol. En studie fann att GBG försenade debuten att använda annan narkotika än cannabis.

Vetenskaplig tillförlitlighet enligt GRADE

Måttligt starkt stöd för att GBG påverkar rökning på medellång till lång sikt. Begränsat vetenskapligt stöd för att GBG inte har någon nämnvärd effekt på alkoholkonsumtion. Otillräckligt stöd för att bedöma om GBG har några effekter på användning av cannabis och andra illegala droger på medellång sikt.

Utvärdering gjord i

EU, USA

Hälsoekonomisk utvärdering

Saknas.

Programkostnader

Med utgångspunkt i amerikanska data är kostnaderna per elev för GBG tämligen låga. Om en klass antas bestå av 25 elever blir kommunens genomsnittliga femåriga kostnad per elev cirka 370 svenska kronor.

Programutvecklare

Sheppard G. Kellam, M.D. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Kontaktperson: Jeanne Poduska, Sc.D. American Institutes for Research, Telefon (410) 347-8553, Email: jpoduska@air.org www.air.org/focus-area/education/?id=127