Natriuretiska peptider som hjälp vid diagnostik av hjärtsvikt

SBU Alert-rapport nr 2005-01 har uppdaterats. Rapporten finns att ladda ner i pdf-format från denna sida, där även uppdateringen är tillgänglig.