Interaktiv presentation av resultaten från rapporten om att "Förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga"

Till den interaktiva presentationen 

SBU har utvecklat en interaktiv presentation av resultaten från rapporten om att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. Presentationen som är webbaserad är ett pilotprojekt och en del av regeringens satsning på psykiatri. Syftet är att göra resultaten av rapporten mera lättillgängliga.  Presentationen sammanställer effekter av de program som granskades.

Här sammanställs effekter av de program som granskades i rapporten ”Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga”. Presentationen är strukturerad i tre nivåer, med ökande grad av detaljbeskrivning.

Den första nivån ger en sammanfattning som täcker vilka som programmet riktar sig till, programkarakteristika, bedömning av förebyggande effekter samt hur tillförlitlig bedömningen är. Den andra nivån ger fördjupande information. För vissa program finns en tredje, ännu mer detaljerad nivå. En del program har utvärderats i för få studier för att kunna granskas. Sådana program beskrivs inte närmare utan markeras som att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Informationen för varje program kan nås antingen genom att klicka på respektive programs namn eller genom att använda en sökfunktion som filtrerar programmen efter målgrupper och arena.

Kontakt

Informationen har sammanställts av Nils Stenström, nils.stenstrom@socialstyrelsen.se. Presentationen är ett testprojekt. Om Du har några synpunkter eller frågor på presentationen, kontakta projektledare Agneta Pettersson, agneta.pettersson@sbu.se.

Sidan uppdaterad