23 mars
""

Kartläggning av metoder för tandvården

Denna kartläggning identifierar och granskar tillförlitligheten hos systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården och göra dem sökbara i en eller flera interaktiva kartor. Detta för att på ett överskådligt sätt sammanfatta sammanställd forskning och tillgängliggöra detta för vårdgivare, forskare och beslutsfattare i en digital karta med interaktiv funktion.

aktuellt
Filmkamera

Hur man kombinerar klinisk forskning med praktik

Titta på inspelning från seminariet som Forte, SBU och Socialstyrelsen anordnade den 18 februari 2021.

mars
""
Rapport

Förlossningsbristningar

Rapporten visar vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder att diagnostisera levator- och förlossningsbristningar samt vilka erfarenheter och upplevelser kvinnor har av information och bemötande från vården när de har fått bristningar vid sina förlossningar.

25 februari
Kvinna som ligger på en säng med huvudet gömt i en kudde
Rapport

Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet

Rapporten utvärderar metoder för att identifiera och behandla förlossningsrädsla samt metoder för att behandla mild till måttlig depression och ångestsjukdom under graviditet. Rapporten omfattar även hälsoekonomiska, etiska och sociala aspekter för frågeställningen.

19 februari
uppslag årsredovisningen

Årsredovisning 2020

18 februari
Flicka sitter med en penna och skriver

SBU:s remissvar om ny socialtjänstlag

SBU har gett sina synpunkter på betänkandet från utredningen “Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag”.

10 februari
""

Nya regeringsuppdrag om bland annat kvinnohälsa och långtidssjukskrivning

februari
""

Covid-19 vid graviditet

Detta är ett svar från SBU:s upplysningstjänst som ger snabba svar på avgränsade frågor. I svaret sammanställs vetenskapliga studier som handlar om risk för allvarlig sjukdom eller död om man drabbas av covid-19 under en graviditet.

februari
Gravid kvinna

Kartläggning av metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas

Kartläggningen redovisar evidens och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter som undersöker metoder för diagnostik och behandling av graviditetskomplikationerna hotande spontan förtidsbörd, graviditetsrelaterad bäckensmärta och intrahepatisk cholestas.

Fler nyheter