Språkscreening för att detektera barn med hörselnedsättning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Alla nyfödda svenska barn erbjuds hörselscreening på BB. Det finns dock hörselnedsättning som inte upptäcks vid denna screening. Det kan vara skador på inre hårceller, hörselnerv, skador i centrala hörselbanor eller barn som föds med normal hörsel men sedan utvecklar hörselnedsättning av olika skäl. För att fånga upp dessa barn görs även hörselundersökningar efter nyföddhetsperioden. Olika metoder tillämpas idag, bland dem finns språkscreening vid 2,5 eller 3 år och 4 år som ett indirekt hörseltest.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det vetenskapligt underlag för att språkscreening av barn mellan sex månader och fem års ålder kan upptäcka hörselnedsättning? 

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat någon studie som undersöker effekten av språkscreening för att upptäcka barn med hörselnedsättning.

Upplysningstjänsten har däremot identifierat en svensk artikel i vilken man undersöker och sammanställer resultat av nio olika språktester för barn med normal hörsel samt barn med nedsatt hörsel. Vidare har vi identifierat sju artiklar som studerar hur stor andel av barn, med identifierad språknedsättning, som också har hörselnedsättning.

I rapporten Allmän hörselscreening av nyfödda från 2004 skriver SBU Alert följande om tidig hörselscreening:

”Det finns vetenskapligt stöd för att nyföddhetsscreening med OAE eller ABR leder till tidigare upptäckt av medfödda hörselnedsättningar och till tidigare habiliteringsstart”

Sammantaget saknas det studier som undersöker effekten av språkscreening för att detektera barn med hörselnedsättning.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-10-09.

Identifierad litteratur

Borg, E, Edquist G, Reinholdson AC, Risberg A, McAllister B. Speech and language development in population of Swedish hearing-impaired pre-school children, a cross-sectional study. Int J Pediatric Otorhinolaryngol 2007;71:1061-77.


Datum

2012-10-19

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg, hellberg@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2012-11-07
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/sprakscreening

Litteratursökning

Litteratursökning t o m 2012-10-09

Databaser
PubMed via NLM, PsycINFO and ERIC via EBSCO, The Cochrane Library

Söktermer

PubMed via NLM 9 okt 2012

Language screening

 

Search terms

Items found

Population:

1.

children[Title/Abstract]

675134

Intervention:

2.

(((((((((("speech delays"[Title/Abstract]) OR "speech delay"[Title/Abstract]) OR "speech abilities"[Title/Abstract]) OR "speech ability"[Title/Abstract]) OR "speech test"[Title/Abstract]) OR "speech tests"[Title/Abstract]) OR "speech screening"[Title/Abstract]) OR "speech perception"[Title/Abstract]) OR "speech production"[Title/Abstract]) OR "speech impairment"[Title/Abstract]) OR "speech development"[Title/Abstract]

6803

3.

((((((((((("language delay"[Title/Abstract]) OR "language delays"[Title/Abstract]) OR "language disability"[Title/Abstract]) OR "language abilities"[Title/Abstract]) OR "language ability"[Title/Abstract]) OR "language test"[Title/Abstract]) OR "language tests"[Title/Abstract]) OR "language screening"[Title/Abstract]) OR "language production"[Title/Abstract]) OR "language perception"[Title/Abstract]) OR "language impairment"[Title/Abstract]) OR "language development"[Title/Abstract]

6826

4.

4 OR5

13268

Outcome

5.

(((("hearing loss"[Title/Abstract]) OR "hearing impaired"[Title/Abstract]) OR "hearing impairment"[Title/Abstract]) OR "hearing assessment"[Title/Abstract]) OR "hearing assessed"[Title/Abstract]

32603

Final

1 AND 4 AND 5

665

 

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

 * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

PsycINFO and ERIC via EBSCO 9 okt 2012

Language screening

 

Search terms

Items found

Population:

1.

TI children OR AB children 

677049

Intervention:

2.

TI speech OR AB speech OR TI Language OR AB Language

N2

TI ( delays OR delay OR delayment OR disability OR abilities OR ability OR test OR tests OR screening OR perception OR production OR impairment OR development ) OR AB ( delays OR delay OR delayment OR disability OR abilities OR ability OR test OR tests OR screening OR perception OR production OR impairment OR development ) 

46104

Outcome

3.

TI "hearing loss" OR TI "hearing impaired" OR TI "hearing assessed" OR TI "hearing assessment" OR TI "hearing impairment"  OR  AB "hearing loss" OR AB "hearing impaired" OR AB "hearing assessed" OR AB "hearing assessment" OR AB "hearing impairment" 

12585

Final

1 AND 2 AND 3

895

 

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

AB = Abstract; TI = Title; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 


Cochrane 9 okt 2012

Language screening

 

Search terms

Items found

Population:

1.

children:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

61384

Intervention:

2.

speech or language:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

  NEAR/2

delays or delay or delayment or disability or abilities or ability or test or tests or screening or perception or production or impairment or development:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

1334

Outcome

3.

"hearing loss":ti,ab,kw or "hearing impaired":ti,ab,kw or "hearing assessed":ti,ab,kw or "hearing assessment":ti,ab,kw or "hearing impairment":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

1252

Final

1 AND 2 AND 3

44

CDSR: 5

DARE.: 4

CENTRAL: 35

HTA: 0

EED: 0

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

ti,ab,kw = Title, abstract or keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

HTA = Health Technology Assessments

EED = Economic Evaluations

Sidan publicerad