Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet

Framtagande av ett Core Outcome Set

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

SBU har låtit relevanta intressenter (framför allt patienter, forskare samt vårdpersonal), från Sverige såväl som andra länder, fastställa vilka utfall som ska ingå i ett Core Outcome Set (COS) för framtida forskningsstudier avseende behandling av depression under samt efter graviditet.

Främsta målgrupp för rapporten är forskare och forskningsfinansiärer. Projektet är ett regeringsuppdrag och ingår i regeringens satsning på kvinnohälsa. Detta är första gången SBU själva driver ett projekt med syfte att ta fram ett COS.

Projektgrupp

Externa sakkunniga

  • Maria Jonsson, Docent och överläkare inom obstetrik och gynekologi
  • Alkistis Skalkidou, Professor inom obstetrik och gynekologi, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet och överläkare vid akademiska sjukhuset
  • Frida Trönnberg, patientsakkunnig

SBU

  • Marie Österberg (projektledare)
  • Christel Hellberg (projektledare)
  • Sara Fundell (projektadministratör)
  • Ann-Kristine Jonsson (informationsspecialist)
  • Sofia Tranæus (avdelningschef)

Övriga medverkande från SBU:

Elin Rye-Danjelsen, Åsa Isaksson, Malin Höistad, Karin Rydin, Kerstin Mothander.

Citera denna rapport:

SBU. Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet: framtagande av ett Core Outcome Set. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder 314. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/314

Hur tar man fram ett Core Outcome Set?

Tre minuter om COS och forskningen, en film från COMET (med svensk undertext)

Broschyr om graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi denna och andra SBU-rapporter om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Läs broschyren

Film

Sidan publicerad