Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Demenssjukdomar är kroniska sjukdomar där patienterna blir allt sämre efterhand. Risken att drabbas ökar med stigande ålder. Sjukdomarna leder till stora funktionsnedsättningar vilket påverkar livssituationen både för de sjuka och deras närstående. De kräver också stora resurser av den offentliga vården och omsorgen.

SBU har tagit fram uppdatering av ett underlag samt ett nytt kompletterande vetenskapligt underlag som kommer att ingå i Socialstyrelsens revidering av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Läs riktlinjerapporten här.

Ta del av tidigare underlag från SBU om demenssjukdom här

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2017-12-13
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 267
https://www.sbu.se/267

Sökord

demens
Sidan publicerad