Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 267 Diarienr: UTV2015/265 https://www.sbu.se/267

Sökord

demens

Demenssjukdomar är kroniska sjukdomar där patienterna blir allt sämre efterhand. Risken att drabbas ökar med stigande ålder. Sjukdomarna leder till stora funktions­nedsättningar vilket påverkar livs­situationen både för de sjuka och deras närstående. De kräver också stora resurser av den offentliga vården och omsorgen.

SBU har tagit fram uppdatering av ett underlag samt ett nytt kompletterande vetenskapligt underlag som kommer att ingå i Socialstyrelsens revidering av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Ta del av tidigare underlag från SBU om demenssjukdom här

Citera denna rapport:

SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Bereder 267. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/267

Mer inom ämnet

SBU tar fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Sedan den 1 juli 2015 tar SBU fram delar av de vetenskapliga underlagen till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Slutprodukten nationella riktlinjer innehåller Socialstyrelsens rekommendationer som ska ge stöd för prioritering av behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här

Till de nationella riktlinjerna väljer Socialstyrelsen vilka frågeställningar som man önskar att SBU tar fram underlag för. Det är också Socialstyrelsen som sedan prioriterar vilka åtgärder som rekommenderas i riktlinjer för ett visst tillstånd.

Sidan publicerad