Robotdjurs betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om robotdjurs effekter på hälsa och välmående hos äldre personer i särskilt boende.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Översiktens frågeställning

Vilka effekter på hälsa och välbefinnande har robotdjur för äldre personer med demenssjukdom i särskilt boende?

SBU:s svar

Robotdjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt boende, framför allt för personer med demens. Alla hade dock inte en positiv upplevelse av robotdjur.

Kommenterad systematisk översikt

Abbott R, Orr N, McGill P, Whear R, Bethel A, Garside R, et al. How do "robopets" impact the health and well-being of residents in care homes? A systematic review of qualitative and quantitative evidence. Int J Older People Nurs. 2019;14(3):e12239. Available from: https://doi.org/10.1111/opn.12239.

Publicerad: 2019-04-05

Senaste sökning: December 2018

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Robotdjur kan ge äldre med demens ökat välbefinnande

Självvald tillgång till ett mekaniskt djur med robotfunktion kan vara positivt för personer med demens på äldreboenden.

Läs artikeln
Sidan publicerad