Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid alkoholberoende

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt från brittiska Cochrane. Översikten visar att tolvstegsbehandling har god effekt vid skadligt bruk eller beroende av alkohol. Effekten uppnås till stor del genom att främja ökat deltagande i frivilligorganisationen Anonyma alkoholister (AA) under och efter avslutad tolvstegsbehandling.

Kommenterad systematisk översikt

Kelly JF, Humphreys K, Ferri M. Alcoholics Anonymous and other 12-step programs for alcohol use disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2020;3(3):Cd012880. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2.

Publicerad: 2020-03-11
Senaste sökning: 2019-08-02

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Proffsledd tolvstegsinsats ökar chansen till varaktig nykterhet

Jämfört med vanliga behandlingar vid skadligt alkoholbruk, som KBT och motivationshöjande behandling (MET), ger professionellt ledd behandling enligt tolvstegsmodellen lika god effekt – i vissa avseenden något bättre. Fyra studier tyder samtidigt på lägre kostnader. Det visar en systematisk översikt som SBU har granskat.

Läs artikeln
Sidan publicerad