Förebyggande av depression under graviditet och efter förlossning

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från amerikanska Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) som utvärderat interventioner för att förebygga depression under graviditeten och efter förlossningen, så kallad perinatal depression. Denna kommentar är en del av SBU:s regeringsuppdrag som rör förlossningsrädsla och psykisk ohälsa under graviditet.

Projektgrupp

Sakkunnig

  • Ann Josefsson, professor, överläkare obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset Linköping, Linköping

SBU

  • Susanne Johansson, projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Caroline Jungner, projektadministratör

Granskare

  • Karin Sjöström, psykiater, docent, lektor, Malmö Universitet, Malmö

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2020-03-31
Rapportnr: 2020_04
Diarienr: SBU 2019/564
https://www.sbu.se/2020_04