22 november
""

Korrigering av korsbett

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Den systematiska översikten är en uppdatering av tidigare versioner som publicerades 2001 och 2014. I den nuvarande versionen har 16 RCT tillkommit.

16 november
""

Träning som terapi vid whiplash-associated disorders (WAD)

Här sammanfattar och kommenterar SBU en svensk systematisk översikt om whiplash-associated disorders, pisksnärtsskada på svenska, som publicerades september 2021 i Scandinavian Journal of Pain.

11 november
""

Metoder för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård: Safewards och Six core strategies

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om Safewards och Six core strategies för att minska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

november
""

Kontinuitet i primärvården

Vilken sammanställd forskning finns om effekterna av relationskontinuitet inom primärvård? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

oktober
""

Två rapporter om effekter av arbetsmarknadsinsatser

oktober
""
Rapport

Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

23 september
""

Rotfyllning med sealer innehållande formaldehyd

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av rotfyllning med rotkanalsealer innehållande formaldehyd jämfört med rotkanalsealer utan formaldehyd? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

23 september
""

Icke-kirurgisk behandling vid takfönstersyndrom

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om psykologisk eller fysioterapeutisk behandling vid takfönstersyndrom? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

september
""

Hormonbehandling vid könsdysfori – vuxna

SBU och Socialstyrelsen har överenskommit att SBU ska utvärdera effekter av hormonbehandling vid könsdysfori samt i vilken mån man väljer att avsluta behandlingen. Rapporten är ett underlag till Socialstyrelsens uppdatering av kunskapsstödet ”God vård av vuxna med könsdysfori” (2015). Bedömning av etiska och hälsoekonomiska aspekter har inte ingått i överenskommelsen med Socialstyrelsen.

Fler nyheter