oktober
""
Rapport

Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

september
""

Hormonbehandling vid könsdysfori – vuxna

SBU och Socialstyrelsen har överenskommit att SBU ska utvärdera effekter av hormonbehandling vid könsdysfori samt i vilken mån man väljer att avsluta behandlingen. Rapporten är ett underlag till Socialstyrelsens uppdatering av kunskapsstödet ”God vård av vuxna med könsdysfori” (2015). Bedömning av etiska och hälsoekonomiska aspekter har inte ingått i överenskommelsen med Socialstyrelsen.

september
""

Kurs: Litteratursökning för systematiska översikter

SBU:s informationsspecialister håller en workshop med syftet att deltagarna ska få inblick i grunderna kring de olika momenten i arbetet med litteratursökning för systematiska översikter.

15 augusti
""

Postcovid – behandling och rehabilitering

Här hittar du resultaten från vårt tidigare regeringsuppdrag om att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering. Vi har skapat en evidenskarta med de relevanta artiklar vi har identifierat fram till juni 2022. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

aktuellt
""

Var med och påverka forskning om lipödem!

Vilka forskningsfrågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att anmäla dig till en prioritering av forskningsfrågor inom diagnostik, bemötande och behandling av lipödem!

14 juli
""

Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU

Regeringen har i dag beslutat att Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU. Hon tillträder tjänsten den 8 september 2022.

juli
""

Identifiering av patienter i primärvård som riskerar förvärrad smärta

Vilken sammanställd forskning finns om verktyg eller prediktionsmodeller avsedda att identifiera patienter i primärvården med hanterbar smärta som riskerar att försvåras? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

27 juni
""

Psykologisk behandling och vårdkontakt på distans vid skadligt bruk och beroende av substanser

Vilken sammanställd forskning finns om psykologisk behandling via videosamtal vid skadligt bruk eller beroende av substanser? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

21 juni
""
Rapport

Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer

Rapporten har systematiskt utvärderat samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer. Utvärderingen inkluderar alla typer av studerade arbetsmiljöfaktorer, som exempelvis fysiska, psykosociala och organisatoriska.

Fler nyheter