18 januari
""

Seminarier i nätverket för hälsoekonomi (NHE) - våren 2023

Inom Nätverket för hälsoekonomi (NHE) hålls öppna seminarier i aktuella frågor som rör hälsoekonomi, ekonomisk utvärdering inom socialtjänst, prioriteringar samt organisation och styrning av hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. SBU:s hälsoekonomer tar fram seminarieprogrammet och är värdar för NHE.

25 januari
""

Utvägs kvinnogrupp vid våld i nära relationer

Vilken sammanställd forskning eller vetenskapliga studier finns om effekten av behandlingsprogrammet Utvägs kvinnogrupp vid våld av en partner i en nära relation? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

19 januari
""

Responsbaserad praktik vid behandling av våldsutövare

Vilken sammanställd forskning eller vetenskapliga studier finns om effekten av responsbaserad praktik som insats för våldsutövare? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

aktuellt
""

SBU:s generaldirektör Britta Björkholm i Läkartidningen

"Att representera den statliga kunskapsstyrningen är väldigt fint"

29 december
""

Faktablad om karies

När det gäller information om hur man kan förebygga karies, tog SBU 2003 fram ett nedladdningsbart dokument med patientinformation på 10 språk. Detta faktablad är nu uppdaterat och även översatt till ett ytterligare språk.

22 december
""
Rapport

Insatser i vården vid långtidssjukskrivning

Syftet med projektet har varit att utvärdera positiva och negativa effekter av olika sätt för hälso- och sjukvården att hantera, handlägga och följa upp personer som är, eller riskerar att bli, långvarigt sjukskrivna.

19 december
""

Betydelsen av personalens utbildningsnivå för omsorgskvalitet i hemtjänsten

Vilken sammanställd forskning finns om betydelsen av vård- och omsorgsutbildning hos icke-legitimerad hemtjänstpersonal för omsorgskvalitet? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

19 december
""
Rapport

Psykologisk behandling av postpartumdepression

Rapporten har utvärderat det vetenskapliga stödet för professionellt givna psykologiska behandlingar och psykosociala interventioner vid PPD samt att undersökt vilka erfarenheter och upplevelser kvinnor har av sådana behandlingar och interventioner. Rapporten innehåller även en analys av hälsoekonomiska aspekter och en etisk diskussion av översiktens resultat.

16 december
""

Behov av kunskap och utveckling inom området kejsarsnitt

Vad tycker de som har erfarenhet av kejsarsnitt, deras anhöriga samt yrkesverksamma inom området att vården behöver mer kunskap om? Vilka utvecklingsbehov finns när det gäller kejsarsnitt?

Fler nyheter