23 november
""

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

De första resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering är nu publicerade. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de artiklar vi hittills har bedömt vara både relevanta och tillräckligt bra. Hittills endast tre. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

26 november
""

SBU söker en projektadministratör

Vi söker en projektadministratör för ett vikariat på ett år. Arbetet som projektadministratör innebär omväxlande uppgifter och du kommer att ingå i olika projektgrupper tillsammans med andra personer på SBU.

24 november
""

Fotobiomodulering med lågeffektlaser (LLLT) vid behandling av sår

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av lågeffektlaser på sårläkning? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

22 november
""

Inventering av vetenskapliga kunskapsluckor inom psykisk ohälsa 2005–2020

Genom en inventering av två databaser ger SBU en överblick över områden där kunskapen om effekten av olika insatser inom psykisk ohälsa är otillräcklig.

19 november
""
Rapport

Program för att förebygga suicid och suicidförsök hos barn

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag om program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn under 18 år. Med program avser vi standardiserade manualbaserade insatser. Rapporten är avgränsad till program som endera ges till alla barn (universell nivå) eller till barn som ingår i någon riskgrupp för att göra ett suicidförsök (selektiv nivå). Rapporten är en uppdatering och utvidgning av en tidigare SBU-rapport från år 2015 om skolbaserade program.

19 november
""
Rapport

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

I den här rapporten utvärderar vi program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn upp till 18 års ålder. Vi har avgränsat psykisk ohälsa till dels utagerande dels inåtvända problem och beteenden. Programmen skulle syfta till att på kort sikt (minst sex månader) minska problemen på gruppnivå och på lång sikt att förebygga svåra problem och konsekvenser av psykisk ohälsa.

18 november
""

Att söka och använda systematiska översikter med fokus på praktisk användning

En utbildning för verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten

15 november
""

Screening för livmoderhalscancer med självprovtagning för HPV

SBU har sammanställt ett vetenskapligt underlag om träffsäkerheten och acceptansen för självprovtagning av HPV, jämfört med vårdgivartaget prov, vid screening för livmoderhalscancer (cervixcancer).

november
""
Rapport

Internetförmedlad psykologisk behandling

I denna rapport utvärderar SBU internetförmedlad psykologisk behandling jämfört med andra relevanta behandlingsalternativ som till exempel behandling där patienten träffar en terapeut, individuellt eller i grupp. Utvärderingen innefattar behandling vid diagnoserna depressivt syndrom, ångestsyndrom, tvångssyndrom eller trauma- och stressrelaterat syndrom. Positiva och negativa effekter samt kostnadseffektivitet utvärderas. SBU belyser även etiska aspekter.

Fler nyheter