28 april
""

Insatser för att stötta personer med intellektuella funktionsnedsättningar att få en anställning

29 april
""

Återanvändning av restläkemedel vid intravenös infusionsbehandling

Vilka vetenskapliga studier finns om riskerna med att använda restläkemedel från en intravenös infusionsbehållare från en patient till nästkommande? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning.

27 april
""

Bekymringssamtal

Vilka vetenskapliga studier finns om bekymringssamtal som metod för att bryta en negativ utveckling hos unga som misstänks för eller har begått sitt första brott? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning efter systematiska översikter.

22 april
""

KBT via chatt vid depression och ångest

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av KBT förmedlad genom textbaserad dialog (chatt) som terapi vid depression eller ångest? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning efter systematiska översikter.

22 april
""

Dialektisk beteendeterapi för att minska suicid eller självskadebeteende

Vilken sammanställd forskning finns om effekten av dialektisk beteendeterapi på suicid eller självskadebeteende? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

23 mars
""

Kartläggning av metoder för tandvården

Denna kartläggning identifierar och granskar tillförlitligheten hos systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården och göra dem sökbara i en eller flera interaktiva kartor. Detta för att på ett överskådligt sätt sammanfatta sammanställd forskning och tillgängliggöra detta för vårdgivare, forskare och beslutsfattare i en digital karta med interaktiv funktion.

aktuellt
Filmkamera

Hur man kombinerar klinisk forskning med praktik

Titta på inspelning från seminariet som Forte, SBU och Socialstyrelsen anordnade den 18 februari 2021.

mars
""
Rapport

Förlossningsbristningar

Rapporten visar vilket vetenskapligt stöd som finns för olika metoder att diagnostisera levator- och förlossningsbristningar samt vilka erfarenheter och upplevelser kvinnor har av information och bemötande från vården när de har fått bristningar vid sina förlossningar.

25 februari
Kvinna som ligger på en säng med huvudet gömt i en kudde
Rapport

Förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet

Rapporten utvärderar metoder för att identifiera och behandla förlossningsrädsla samt metoder för att behandla mild till måttlig depression och ångestsjukdom under graviditet. Rapporten omfattar även hälsoekonomiska, etiska och sociala aspekter för frågeställningen.

Fler nyheter