15 augusti
""

Postcovid – behandling och rehabilitering

Här hittar du resultaten från vårt tidigare regeringsuppdrag om att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering. Vi har skapat en evidenskarta med de relevanta artiklar vi fram till juni 2022 har identifierat. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

aktuellt
""

Var med och påverka forskning om lipödem!

Vilka forskningsfrågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät!

aktuellt
""

Delta i vårt forskningsprojekt om provocerad vulvodyni, även kallat vestibulit

Vi söker dig som har erfarenhet av eller kunskap om provocerad vulvodyni och som vill bidra till bättre framtida forskning.

14 juli
""

Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU

Regeringen har i dag beslutat att Britta Björkholm blir ny generaldirektör för SBU. Hon tillträder tjänsten den 8 september 2022.

juli
""

Identifiering av patienter i primärvård som riskerar förvärrad smärta

Vilken sammanställd forskning finns om verktyg eller prediktionsmodeller avsedda att identifiera patienter i primärvården med hanterbar smärta som riskerar att försvåras? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

27 juni
""

Psykologisk behandling och vårdkontakt på distans vid skadligt bruk och beroende av substanser

Vilken sammanställd forskning finns om psykologisk behandling via videosamtal vid skadligt bruk eller beroende av substanser? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

21 juni
""
Rapport

Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer

Rapporten har systematiskt utvärderat samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer. Utvärderingen inkluderar alla typer av studerade arbetsmiljöfaktorer, som exempelvis fysiska, psykosociala och organisatoriska.

20 juni
""

Vad är ett Core Outcome Set?

Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 7 september 2022

19 maj
""

Tilläggsbehandling med SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonister hos patienter med typ 2-diabetes och risk för hjärt- och kärlsjukdom eller njursjukdom

Fler nyheter