januari
person sitter vid en dator

Digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik

Välkommen till ett digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik. Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, presenterar forskning och resultat från den kliniska behandlingsforskningen som bedrivs på alkoholmottagningen Riddargatan 1 samt utmaningarna med att hitta en balans mellan forskning och kliniskt arbete.

18 januari
""

Behandling av ätstörningar med virtual reality-teknik

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning efter systematiska översikter med frågeställningen Vilken sammanställd forskning finns på effekten av virtual reality-behandling vid ätstörningar?

15 januari
""

Bifyndsupptäckta cystor i bukspottskörteln (pankreas)

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning efter systematiska översikter med frågeställningen: Vilken sammanställd forskning finns om observation och uppföljning av cystor i bukspottkörteln?

21 december
""

Vill du vara med och välja ut viktiga utvecklingsfrågor inom BUP heldygnsvård?

Är du mellan 16-25 år och har vårdats inom BUP heldygnsvård, jobbar du inom området eller är du anhörig till någon som vårdats? Då kan du anmäla intresse att delta i detta arbete!

aktuellt
Flicka med huvudvärk och Covid-19 virus

Långvariga symtom vid covid-19

SBU har fått regeringens uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19 (S2020/06019/FS (delvis)). Tre frågor formulerades: vilka långvariga (>6 veckor) symtom förekommer hos personer med bekräftad* covid-19-infektion och hur vanliga är dessa; vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser är effektiva för långvariga symtom; vilka pågående eller opublicerade studier finns?

16 december
""

Effekter av peer support i vården för personer med allvarlig psykisk sjukdom

Att anställa personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom inom psykiatrisk öppen- och slutenvård är en utveckling som har skett internationellt de senaste tjugo åren och som prövats i svenska projekt.

aktuellt
Ttre unga killar går i en tunnel full med grafitti

Film Unga och brott

En film utifrån två SBU-rapporter som handlar om unga som begår brott

10 december
""

Stöd till anhöriga efter suicid

Vilken sammanställd forskning finns om effekter av olika typer av stöd till anhöriga efter suicid?

december
""

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos adopterade barn

Det finns idag cirka 60 000 internationellt adopterade barn i Sverige och antalet adoptioner minskar. Majoriteten av adoptivbarn har en positiv kognitiv, social och emotionell utveckling. Adopterade barn har dock överrisker inom vissa områden som psykisk ohälsa, suicid och institutionsplaceringar.

Fler nyheter