juli
""
Rapport

Lipödem

Denna rapport utvärderar det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla lipödem, inklusive upplevelser och erfarenheter, hälsoekonomiska och etiska aspekter.

30 juni
""
Rapport

Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni

SBU har utvärderat forskning om metoder för att diagnostisera och behandla provocerad vulvodyni (alternativ benämning: vestibulit). Rapporten har sammanställts utifrån ett regeringsuppdrag och omfattar även etiska och sociala aspekter.

30 juni
""

Protonstrålbehandling vid cancer hos barn och vuxna

Vilken sammanställd forskning finns om positiva och negativa effekter av protonstrålning jämfört med fotonstrålning vid behandling av cancer? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

30 juni
""

Allens test för bedömning av blodcirkulation i handen innan insättning av kvarliggande artärkateter

Vilka vetenskapliga studier finns om Allens test eller annat liknande test kan förutsäga komplikationer efter inläggning av kvarliggande artärkateter? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultaten från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

29 juni
""

Påverkan på amning av tidig nappanvändning

Vilka vetenskapliga studier finns om effekten på etablering av amning vid introduktion av napp under de första två levnadsveckorna? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter och primärstudier.

29 juni
""

Napp mot plötslig spädbarnsdöd

Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av nappanvändning mot plötslig spädbarnsdöd? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter och primärstudier.

23 juni
""

Compassion-fokuserad terapi (CFT)

Vilken sammanställd forskning finns om compassion-fokuserad terapi (CFT)? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

21 juni
""

Samarbetssamtal och medling vid vårdnadstvist eller konflikt

Vilken sammanställd forskning finns för samarbetssamtal och medling för föräldrar som är i konflikt i samband med vårdnadstvist eller konflikt? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av primärstudier och systematiska översikter.

juni
""

Behandling för kvinnor som lider av psykisk sjukdom efter förlossning

Denna kartläggning omfattar behandling av kvinnor som lider av psykisk sjukdom inom ett år efter förlossning. Metoder som omfattas är läkemedel, psykologisk behandling och övriga behandlingsinsatser (exempelvis fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi, kosttillskott).

Fler nyheter