20 oktober
""

Lunchwebbinarium den 12 november med fokus på forskning inom BUP heldygnsvård utifrån SBU:s och Socialstyrelsens nyligen publicerade rapport

11 oktober
""

Hydroxylapatit i tandkräm för att förbygga och behandla karies

Vilken sammanställd forskning och vilka vetenskapliga studier finns om effekten av hydroxylapatit i tandkräm, på karies? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av artiklar.

oktober
""

Tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår

Vilken sammanställd forskning finns om diagnostisk tillförlitlighet respektive prognos med tåtrycksmätning för personer med svårläkta sår? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

29 september
""

Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården

Inför Socialstyrelsens uppdatering av nationella riktlinjer för vuxentandvården har SBU sammanställt ett underlag om tandvårdens forskning. I samband med uppdateringen har Socialstyrelsen även utökat riktlinjerna så att de omfattar alla åldrar och individer, oavsett sjukdomsbakgrund.

september
""

Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet

Detta är ett av de kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vårdkedjan under och efter graviditet.

september
""

Identifiering av traumatiska förlossningsupplevelser

Detta är ett av de kunskapsunderlag som SBU tagit fram till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vårdkedjan under och efter graviditet.

september
""

Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård

september
""

Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

Vilka vetenskapliga studier finns det om självvald inläggning på psykiatrisk vårdavdelning? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

30 augusti
""

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

De första resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering är nu publicerade. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de artiklar vi hittills har bedömt vara både relevanta och tillräckligt bra. Hittills endast tre. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

Fler nyheter