Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Rotfyllning – magert underlag för beslut om rotbehandling

Trots att rotfyllning är ett både vanligt och kostsamt ingrepp, är den vetenskapliga kunskapen på området ytterst begränsad. Forskningen ger inga besked om hur man bäst avgör när borren bör undvikas och tandpulpan bevaras. Ingen vet heller vilken teknik och vilket material för rotfyllning som fungerar bäst, och tandläkarna har olika uppfattning om när en tidigare fyllning bör göras om.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

Läs rapporten

Karies eller tandskador som leder till infektioner i tandpulpan med varbildning och värk drabbar många människor. Men hur tillståndet åtgärdas bäst är ändå ovisst, visar SBU:s nya utvärdering.

Forskningen har hittills inte funnit någon metod att avgöra vilka tänder som kan klara sig utan rotfyllning. Det går inte heller att säga vilken behandling av tandpulpan som är bäst vid karies och andra skador.

Åsikter går isär

Svenska tandläkares uppfattning om lämpliga åtgärder går också isär. I en enkät med patientfall som SBU skickade till över 2000 tandläkare i hela landet, väljer de svarande olika behandlingsstrategier. Det gäller till exempel patienter med blottad tand­pulpa eller en rotfyllning som behöver göras om.

Rapporten efterlyser ett landsomfattande register som gör det möjligt att följa kvaliteten på området, till exempel hur bra olika lagningar håller utan att ge nya problem.

SBU:s utvärdering, som också omfattar ekonomiska och etiska aspekter, ligger till grund för Socialstyrelsens nationella riktlinjer. [RL]

Sidan publicerad